Jag kommer på invigningen av The Fitting Room den 11 oktober
kl 16–17 i Nordstan, Köpmansgatan 11, Göteborg.